Koncepter

Tlf.: +45 2028 8838 | chb@co3-consult.dk

h@co3-consult.dk

SMIL Strategi & Mål gennem Implementering af Ledelse 

I SMIL konceptet skelner vi mellem "leadership og management".


I vores terminologi er leadership den disciplin, der motiverer medarbejderne til at yde deres bedste og hvor

forudsætningen er at ledelsen har kommunikeret, hvad virksomheden kan og vil.

Mangement som vi forstår det, er opgaven med at sætte mål og beskrive vejen til målet (strategien).


I et "SMIL" forløb arbejder vi derfor efter devicen:

Ledelsen kræver mål, mål kræver strategi og strategi gennemføres som relationer mellem mennesker.


Der, der bimder leadership og management sammen er mål, strategi og politikker. 

Det  gøres på den ene side ved hjælp af  "systemner" som f.eks. kvalitetstyring, miljøstyring eller 

processtyring, og på den anden side ved hjælp af kontakt til medarbejderne, både skriftligt og mundtligt.


Langt de fleste opgaver, vi har løst gennem årerne med SMIL konceptet, har været ejerledede virksomheder. Vi er derfor ret sikre på, at vi er nogle af dem, der ved mest om de udfordringer, 

der findes der.

Af brancher, vi har arbejdet med, kan nævnes - maskin- & procesindustri, service, grafik og detail.Vision og mission 

Virksomhedens vision handler for os om de holdningsorienterede processer, der kan henføres til virksomhedens ønsker

for den langsigtede udvikling og de mål, der sættes som succeskriterier.


Visionen skal være ned til at skabe sammenfald mellem den enkelte medarbejders mål med at gå på arbejde og

virksomhedens overordnede.


Virksomhedens mission udtrykker vi som de sagsorienterede processor, der sikrer at virksomheden arbejder inden for sin

ide eller forretningsområde. Ved hjælp af missionen skal der styres efter opstillede mål og politikker. medarbejderne 

styres ved at udstikke pligter og ansvar.


Kommunikation

Vi definerer kommunikation som en del af ledelsesprocessen. Gennem den interne kommunikation sikres forståelse for

og accept af ledelsens beslutninger. Ved den eksterne kommunikation skabes sammenhæng mellem det virksomheden 

gerne vil stå for, og det kunderne opfatter.Vi har et stædigt krav til virksomhedernes ledelse om at definere mål og værdier. Kun gennem beskrivelse af disse 

elementer er det muligt at skabe grundlaget for en troværdig kommunikation.


Når ekstern og intern kommunikation er forankret i virksomhedens strategi og mission er det vores erfaring at

bundlinjen styrkes.