Stratex

Tlf.: +45 2028 8838 | chb@co3-consult.dk

h@co3-consult.dk

STRATEX STRATegy EXecution

STRATEX konceptet er et ledelseskoncept, der bygger på 3 hjørnesten, nemlig -


  • Blue Ocean Strategy
  • Lean
  • Coaching 


Ved hjælp af Blue Ocean strategien designer vi virksomhedens konkurrencefordele samtidig med at vi gennemfører

omkostningsreduktioner.

Ved hjælp af Lean principperne sikrer vi at alle medarbejderne ved præcist, hvilket ansvar de hver især har for at sikre at

virksomhedens samlede mål og strategi bliver en realitet.

Den coachede tilgang betyder at ledelsen stiller spørgsmål i stedet for at give et svar. Det sikrer følelsen af ejerskab for 

den enkelte medarbejders beslutninger, og øger dermed ansvarsfølelsen og engagementet.

Et STRATEX forløb tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation, og vi arbejder efter devicen:


Sæt ord på ledelsen og vis os jeres styringsgrundlag, så anviser vi nye veje til forøget indtjening.