STRATEX – STRATegy EXecution

STRATEX konceptet er et ledelseskoncept, der bygger på 3 hjørnesten, nemlig –

  • Blue Ocean Strategy
  • LEAN
  • Coaching
Ved hjælp af Blue Ocean strategien designer vi virksomhedens konkurrencefordele samtidigt med at vi gennemfører omkostningsreduktioner.
Ved hjælp af lean principperne sikrer vi at alle medarbejderne ved præcist, hvilket ansvar de hver især har for at sikre at virksomhedens samlede mål og strategi bliver en realitet.
Den coachende tilgang betyder at ledelsen stiller spørgsmål i stedet for at give svar. Det sikrer følelsen af ejerskab for den enkelte medarbejders beslutninger, og øger dermed ansvarsfølelsen og engagementet.

Et STRATEX forløb tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation, og vi arbejder efter devicen:

Sæt ord på ledelsesstilen og vis os jeres styringsgrundlag, så anviser vi nye veje til forøget indtjening.

processforlb