SMILStrategi & Mål gennem Implementering af Ledelse

I SMIL konceptet skelner vi mellem ”leadership” og ”management”.

I vores terminologi er leadership den disciplin, der motiverer medarbejderne til at yde deres bedste og hvor forudsætningen er at ledelsen har kommunikeret, hvad virksomheden kan og vil.
Management som vi forstår det, er opgaven med at sætte mål og beskrive vejen til målet (strategien)

I et ”SMIL” forløb arbejder vi derfor efter devicen:
Ledelse kræver mål, mål kræver strategi og strategi gennemføres som relationer mellem mennesker.

trekantDet, der binder leadership og management sammen er mål, strategi og politikker. Det gøres på den ene side ved hjælp af ”systemer” som f.eks. kvalitetstyring, miljøstyring eller processtyring, og på den anden side ved hjælp af kontakt til medarbejderne, både skriftligt og mundtligt.

Langt de fleste opgaver, vi har løst gennem årerne med SMIL konceptet, har været for ejerledede virksomheder. Vi er derfor ret sikre på, at vi er nogle af dem, der ved mest om de udfordringer, der findes der.
Af brancher, vi har arbejdet med, kan nævnes – maskin- & procesindustri, service, grafisk og detail.